Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa X edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2024) edycji Konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Zdobądź prestiżowy certyfikat gospodarczy!
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów biznesowych w Polsce przynosi firmom rozmaite korzyści wizerunkowe.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Nasze atuty

-Komisja certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie ośrodki akademickie – specjalistów w dziedzinie zarządzania wiedzą, zarządzania kadrami, psychologii organizacji i human resources.
 

-Wyjątkowość sposobu przeprowadzania certyfikacji – przedsiębiorstwa oceniane są w oparciu o zindywidualizowaną procedurę opierającą się na analizie jakościowej. Procedura ta jest dostosowana do specyfiki każdej z ocenianych firm.


-Prestiżowy charakter certyfikatu – o przyznaniu wyróżnienia decydują naukowcy o znaczącym dorobku (teoretycznym lub praktycznym) i autorytecie w środowisku, których werdykt posiada odpowiednią rangę.

-Połączenie wymiaru promocyjnego certyfikacji z jej wartością merytoryczną - przedsiębiorstwa poddawane są ocenie, która ma charakter ekspercki co oznacza m.in., że firmy otrzymują ze strony komisji certyfikującej informację zwrotną na temat jakości własnych działań w sferze zarządzania wiedzą, kapitałem ludzkim i CSR, ewentualnych ich mankamentów i popełnianych błędów. Pomaga to w podejmowaniu działań naprawczych i projakościowych.


-Zgodność założeń Programu z celami strategicznymi Unii Europejskiej – projekt „Przedsiębiorstwo Przyszłości” realizowany jest w czasie, gdy Unia Europejska (np. w ramach strategii Europa 2030) akcentuje znaczenie innowacyjności w gospodarce oraz zarządzania kapitałem intelektualnym w działalności firm, a w nowej perspektywie finansowej UE działania w tym zakresie traktowane będą priorytetowo.


-Nowatorski charakter Programu – projekt "Przedsiębiorstwo Przyszłości" koncentruje się na ocenie działań firm w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ludźmi. To wyróżnia nasz projekt na tle innych certyfikacji biznesowych. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest jedynym w Polsce projektem certyfikacyjnym, w którym ocenie podlegają łącznie te aspekty działalności firm, które mają kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku przedsiębiorstwa jako organizacji innowacyjnej, przyszłościowej, ukierunkowanej na rozwój, a jednocześnie – godnej zaufania, wiarygodnej, etycznej. Nasze przedsięwzięcie jest jednym z pierwszych w Polsce projektów certyfikacji przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym i potencjałem innowacyjnym.


-Aktualność Programu - w obecnej sytuacji gospodarczej, tj. w warunkach kryzysu finansowego, globalnych wyzwań biznesowych oraz gospodarki wiedzy, kapitał ludzki i intelektualny jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a strategie zarządzania zakładające jego priorytetową rolę wydatnie pomagają w osiąganiu sukcesu na rynku. Innowacje stanowią też istotny atut w działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw.


- Rozliczne korzyści dla beneficjentów Programu – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów – audytorów oraz uzyskanie od nich informacji zwrotnej pomagającej w podnoszeniu jakości zarządzania; promocja w środowisku zewnętrznym; udział w prestiżowej Gali finałowej w Warszawie, promocja certyfikowanych firm w środowisku naukowym oraz mediach akademickich i inne.

 

Zgłoś się do Konkursu Promuj się na Gali Finałowej Dlaczego warto? Co i jak oceniamy? Opinie naszych Laureatów Nasze atuty Kontakt z nami