Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa X edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2024) edycji Konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Zdobądź prestiżowy certyfikat gospodarczy!
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów biznesowych w Polsce przynosi firmom rozmaite korzyści wizerunkowe.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Opinie laureatów

Krzysztof Ziółkowski, Inspektor w „Przewozach Regionalnych" sp. z o.o. Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi

Wyróżnienie w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” dało nam zadowolenie pracowników spowodowane faktem, że oceny dokonywało całkowicie niezależne grono wybitnych pracowników naukowych. Certyfikat utwierdził pracowników w słuszności obranej drogi i podejmowanych działań. „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi planuje nadal inwestować w tabor, nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne w celu dalszego rozwijania zrównoważonego rozwoju i wzmacniania pozycji rynkowej, dążąc jednocześnie do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług i zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla Pasażerów. Poprzez inwestycje w system bezpłatnych szkoleń dla pracowników podnoszących ich wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawodowe, firma nadal zamierza pomagać w osobistym rozwoju pracowników oraz poprzez przemyślany system motywacyjny wpływać i kreować ich osobiste ścieżki kariery. Firma będąc solidnym pracodawcą nadal gwarantuje: terminowość wypłat wynagrodzeń, szeroki pakiet świadczeń medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz bogatą osłonę socjalną i pomoc finansową dla pracowników.


Dr inż. Grzegorz Wszołek, Prezes Zarządu EMT-Systems sp. z o.o.
 
Dzięki udziałowi w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” mamy możliwość pokazania naszym Klientom, że reprezentowana przez nas jakość ma rzeczywiste przełożenie na efektywność pracy. Zapewnianie wysokiej wartości merytorycznej i praktycznej oferowanych przez nas kursów jest dla firmy niezwykle istotne. Satysfakcja pracowników naszej spółki wpływa bezpośrednio na jakość świadczonych usług, dlatego też wyróżnienie tytułem „Przedsiębiorca Przyszłości” oznacza, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone w skali ogólnopolskiej, co stanowi dla nas silny motywator do prowadzenia jeszcze szerzej zakrojonych prac nad wewnętrznym systemem motywacji.
 
 
Dr inż. Ryszard Kardasz, Prezes Zarządu PCO S.A. w Warszawie (dawniej Bumar PCO S.A.)
 
Przyznanie nam certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” potwierdza, iż PCO S.A. należy do ścisłej czołówki polskich firm, tak pod względem liczby wdrożonych innowacji, jak również ich jakości i znaczenia dla rozwoju gospodarki. Komisja konkursowa doceniła nas m.in. za systematyczne powiększanie zatrudnienia w ramach zaplecza badawczo-rozwojowego, inwestycje w infrastrukturę naukową, tworzenie nowych stanowisk badawczych oraz profesjonalne działania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” identyfikowane i promowane są firmy stawiające na innowacje i nowoczesność w zarządzaniu wiedzą. Innowacyjność oraz inwestycje w kapitał intelektualny są szczególnie ważne dla współczesnych przedsiębiorstw w tym PCO S.A. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na bazie takich atutów jak oryginalne know-how, wysoka jakość czy potencjał kadrowy to właściwa droga we współczesnym marketingu. PCO S.A. stara się taką właśnie drogą podążać, a uzyskanie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” może w tym wydatnie pomóc. O przyznanym nam wyróżnieniu informujemy na stronie internetowej firmy. Nasz sukces był także przedmiotem publikacji w mediach, takich jak m.in. internetowy portal tygodnika „Wprost”. Wzięcie udziału w Gali Finałowej „Przedsiębiorstwo Przyszłości” było okazją do promocji spółki oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych firm wyróżnionych w konkursie.
 
 
Witold Moszyński, Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim PKP S.A.
 
Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” potwierdza, że nasza spółka zmienia oblicze, stawia na rozwój kadr, szkolenia, innowacyjne narzędzia informatyczne i wiele innych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych organizacjach. Zdobycie tytułu „Przedsiębiorstwa Przyszłości” może być istotnym atutem w komunikacji marketingowej firmy, służyć wzmacnianiu jej wizerunku, akcentowaniu mocnych stron, zwłaszcza tych związanych z kapitałem ludzkim. Udział w programie certyfikacyjnym „Przedsiębiorstwo Przyszłości” daje m.in. możliwość uzyskania informacji eksperckiej na temat realizowanej przez spółkę strategii zarządzania. Spojrzenie „z zewnątrz” i rekomendacje recenzentów oceniających firmę pomagają usprawniać i doskonalić stosowane rozwiązania oraz mają istotną wartość projakościową. Uzyskanie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to dla PKP S.A. powód do dumy, źródło ogromnej satysfakcji, ale także możliwość zastanowienia się nad informacją zwrotną uzyskaną od niezależnych ekspertów. To stwarza okazję do pewnej refleksji i dalszego doskonalenia podejmowanych działań i inicjatyw. Ocenę Kapituły Konkursu traktujemy jako źródło inspiracji do dalszych działań, mniej zaś jako narzędzie marketingowe. Oczywiście warto podzielić się informacjami na temat zachodzących w naszej firmie pozytywnych zmian m.in. z kandydatami do pracy, którzy coraz częściej przesyłają nam swoje aplikacje nie tylko w odpowiedzi na ogłoszenia emitowane na znanych portalach rekrutacyjnych, lecz bezpośrednio poprzez naszą stronę www. Dla nich właśnie prezentujemy na naszej stronie internetowej informacje pozwalające podjąć decyzje o dołączeniu do naszego zespołu. Zachęcamy do tego zwłaszcza tych kandydatów, którzy stawiają na dynamiczny rozwój swoich kompetencji zawodowych.
 
 
Rafał Olszewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. w Gdańsku
 
Udział w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” daje realną możliwość umacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej firmy. W naszej spółce zagadnienia takie jak: rozwój zasobów ludzkich, inwestycje w kapitał intelektualny oraz społeczna odpowiedzialność biznesu nie są jedynie pustymi sloganami. Podnoszenie kwalifikacji pracowników ma dla nas bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanych usług oraz poziom obsługi klienta. Uzyskanie przez naszą firmę certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” spotkało się z pozytywnym odzewem wśród mediów związanych z branżą TSL. Pojawiło się kilka publikacji branżowych w tym temacie, dzięki czemu obserwujemy stały wzrost zainteresowania tematyką związaną z inwestowaniem w kapitał ludzki. Wierzymy, że nasze działania będą punktem odniesienia dla innych firm. Mamy także nadzieję, iż wpłyną one pozytywnie na sposób postrzegania naszej firmy w oczach przyszłych kontrahentów i pracowników. Trzeba pamiętać, że pracownicy oraz know-how to jeden z najważniejszych zasobów posiadanych przez firmę.
 
Stanisław Wanatowicz, Prezes Zarządu COMP Soft sp. z o.o. w Mielcu
 
Dla firm branży informatycznej budowanie wizerunku na bazie takich cech jak innowacyjność czy nowoczesność ma znaczenie szczególne. Klienci powinni postrzegać nas jako przedsiębiorstwa otwarte na innowacje, rozwojowe, odważnie sięgające po nowatorskie technologie. W programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” te właśnie cechy były brane pod uwagę jako kryteria przyznania certyfikatu. Cieszę się, że nasz potencjał został doceniony przez szacowne grono ekspertów reprezentujących środowisko naukowe. Przyznany certyfikat jest tym bardziej cenny, że jego nadanie zostało poprzedzone gruntowną analizą zasobów przedsiębiorstwa i stosowanych przez nas technologii. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by rzetelnie i fachowo ocenić naszą firmę i jej potencjał rozwojowy. Recenzenci badali m.in. wprowadzone przez nas innowacje, formy i zakres szkolenia pracowników, politykę kadrową oraz aktywność spółki na rzecz otoczenia społecznego. Jako laureaci Programu mogliśmy uczestniczyć w gali zorganizowanej w szacownym Collegium Novum  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie firmy wyróżnione certyfikatem były dodatkowo promowane.
 
 
Remigiusz Breński, Prezes Zarządu Maximus Broker sp. z o.o. w Toruniu

 
Udział w programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” umożliwia wykreowanie wizerunku firmy efektywnie zarządzającej zasobami ludzkimi, nastawionej na intensywny rozwój, a przede wszystkim - firmy z dobrymi perspektywami na przyszłość. Wzbudza to zaufanie wśród klientów oraz przekonanie, że wybór naszej firmy, jako brokera ubezpieczeniowego, jest najlepszym z możliwych. Certyfikat oraz znak jakości „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest przez nas wykorzystany we wszelkich materiałach marketingowych. Aby zaprezentować otrzymane przez nas wyróżnienie, zamieściliśmy informację na stronie internetowej www.maximus-broker.pl Certyfikat powiększył również znaczną kolekcję otrzymanych nagród, znajdującą się w siedzibie naszej firmy. Logo „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zamieścimy także w ofercie skierowanej do naszych klientów. Eksponując uzyskanie certyfikatu podkreślamy, że firmę tworzą przede wszystkim jej pracownicy. Ludzie są kluczem do zdobywania przewagi konkurencyjnej, to na nich budowana jest siła i sukces przedsiębiorstwa. Mając to na uwadze, Maximus Broker stawia duży nacisk na rozwój pracowników, organizując szkolenia, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Celem organizowanych szkoleń jest utrzymanie pozycji lidera w branży brokerskiej oraz ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych przez nas usług. Obecnie, kiedy konkurencja wciąż wzrasta, istotnym jest, aby wyróżnić się na rynku. Maximus Broker wyróżnia się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz jakością i profesjonalizmem świadczonych usług. Przewagą naszej firmy jest intensywne inwestowanie w kapitał intelektualny. To bardzo wartościowy atut w komunikacji marketingowej. Pokazuje on naszym klientom, że jesteśmy firmą, dla której ważne jest dobro pracownika, która ceni sobie drzemiący w naszych pracownikach potencjał, umożliwiając im rozwój.
 
 
Dagmara Oprzyńska-Pacewicz, Właścicielka Biura Tłumaczeń DAG – Center w Olsztynie
 
Udział w Programie  „Przedsiębiorstwo Przyszłości” może przynieść organizacji wiele ważnych korzyści. Dzięki uzyskaniu certyfikatu będziemy postrzegani jako organizacja  rozwojowa,  wychodząca naprzeciw swoim pracownikom. Potencjalni  klienci i  pracownicy otrzymują od nas sygnał, że jesteśmy  podmiotem szanującym kapitał ludzki oraz dającym możliwości rozwoju swoim kooperantom.  Dzięki  niniejszemu  wyróżnieniu  jesteśmy  odbierani jako  przedsiębiorstwo ciekawe, o dużym potencjale. Pozyskanie dobrej  kadry, adekwatnej do profilu działalności oraz jej utrzymanie w firmie jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Dzięki ciekawym projektom oraz inicjatywom na rzecz swoich pracowników i kooperantów możemy zmotywować naszą kadrę do bardziej efektywnego działania, a tym samym wzmocnić i usprawnić działania  firmy oraz  pozwolić silniej zidentyfikować się kadrze z przedsiębiorstwem.  Wynik Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” potwierdza, że jesteśmy firmą „patrzącą” w przyszłość, działającą długoterminowo i gwarantującą interesującą kooperację. Prezentujemy się jako firma podejmująca kreatywne plany działania, długofalowy i bezpieczny partner w biznesie. Po uzyskaniu certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zamieściliśmy  stosowny artykuł na naszej stronie internetowej wraz z logotypami „Przedsiębiorstwo  Przyszłości’. Logotypy są również widoczne  na papierze firmowym i wizytówkach. Wysłaliśmy też newslettera z informacją o sukcesie do  naszej organizacji  branżowej (stowarzyszenia  PSBT), którego  jesteśmy członkiem.
 

Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
 
Jesteśmy przekonani, że udział w programie  „Przedsiębiorstwo Przyszłości” stanowi dla każdej firmy znakomity sposób na prezentację swoich osiągnięć. Poddanie się ocenie przez niezależne grono recenzentów wybranych spośród wybitnych osobowości polskiej nauki i biznesu stanowi niewątpliwie olbrzymi atut tego konkursu. Uzyskujemy również unikalną możliwość porównania się z innymi organizacjami będącymi liderami w swoich branżach. Ponadto, powołany spośród  laureatów Konwent Menadżerów Przedsiębiorstw Przyszłości będzie stanowił, zgodnie z  założeniami organizatorów, wyjątkową platformę dla współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń oraz transferu wiedzy  pomiędzy środowiskami gospodarczymi, akademickimi, kulturalnymi, artystycznymi i pozarządowymi. Jesteśmy przekonani, że dla każdego z uczestników gremium to będzie źródłem cennej inspiracji i motywacją do dalszej efektywnej i skutecznej działalności w obszarze zrównoważonego biznesu. Certyfikat i znak jakości „Przedsiębiorstwo Przyszłości” może stanowić atut w działalności marketingowej Spółki.
 
 
Aneta Karkosz, Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Gostyniu
 
Tytuł „Przedsiębiorstwo Przyszłości” uzyskują firmy, które inwestują w kapitał ludzki, wiedzę i społeczną odpowiedzialność, stawiając na nowoczesność i innowacyjność. Dzięki zdobyciu miana „Przedsiębiorstwa Przyszłości” Fundusz został zidentyfikowany jako firma, którą cechuje kreatywność i nowatorstwo. Wyróżnienie to zdecydowanie przyczyni się do procesu budowania silnej marki Funduszu, zarówno w oczach udziałowców, instytucji współpracujących, a także bezpośrednich beneficjentów. Dzięki wyróżnieniu o randze ogólnopolskiej dodatkowo potwierdzamy naszą wiarygodność, jako partnera biznesowego. Udział w Programie skłania do pogłębienia procesu ciągłego doskonalenia naszych umiejętności. Zdecydowaną korzyścią udziału w Programie jest wyróżnienie Funduszu wśród wielkopolskich przedsiębiorstw, gdyż certyfikat uzyskaliśmy jako jedyna firma działająca na tym terenie!
Zgłoś się do Konkursu Promuj się na Gali Finałowej Dlaczego warto? Co i jak oceniamy? Opinie naszych Laureatów Nasze atuty Kontakt z nami