Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa 8. edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2022) edycji Konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów biznesowych w Polsce przynosi firmom rozmaite korzyści wizerunkowe.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

GALA 2022

Prezesi, dyrektorzy, menedżerowie i przedstawiciele kierownictwa firm z całej Polski wzięli udział w uroczystej Gali Finałowej tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, która odbyła się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie. Goście Gali odebrali, w imieniu swoich przedsiębiorstw, certyfikaty akredytacyjne nadane za wdrażanie nowoczesnych modeli zarządzania opartych na inwestycjach w kapitał ludzki, wiedzę i innowacje. Nagrody obejmowały również sferę współpracy gospodarki z uczelniami wyższymi.     
 
W Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” wyróżniamy firmy, które inwestując w kapitał ludzki, w wiedzę, innowacje i kooperację z nauką, wyrastają na pozycje liderów swoich branż i swoich środowisk: lokalnych, gospodarczych czy społecznych. „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to przedsiębiorstwo innowacyjne, które ustawicznie generuje i realizuje wszelkie przejawy nowoczesności, reaguje na zmiany otoczenia, a dzięki tym działaniom znajduje uznanie u odbiorców ze względu na wysoki poziom konkurencyjności.  Na współczesnych rynkach, wraz z globalizacją, najlepiej będą sobie radzić firmy, które wypracują zdolność wykorzystywania potencjału zasobów ludzkich, w tym zwłaszcza wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników. Takie firmy certyfikujemy w naszym Programie.  
 
W Konkursie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” podjęliśmy próbę identyfikacji firm opierających swoje modele biznesowe na nowoczesnym podejściu do zarządzania. Przyznając nasze wyróżnienia, wskazujemy organizacje, które są liderami w skali kraju w zakresie budowania kultury jakości na takich zasobach, jak wiedza i kompetencje społeczne menedżerów i pracowników czy wzmacniania przewagi konkurencyjnej poprzez aktywność proinnowacyjną – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
W konkursie, organizowanym wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC akredytowane są firmy rozmaitych branż, które łączy otwartość na innowacje i wiara w siłę kapitału ludzkiego jako ważnego zasobu przedsiębiorstwa.
 
Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” były dotychczas wręczane podczas uroczystych gal w dostojnych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałacu Lubomirskich w Warszawie oraz Hotelu Sheraton Grand. Tym razem finał konkursu odbył się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Dawny Dom Partii, zwany polskim Białym Domem, to budynek z bogatą przeszłością, który stanowi jedną z pereł warszawskiej architektury modernistycznej. Położony w ścisłym centrum Stolicy, u zbiegu ulicy Nowy Świat i Alei Jerozolimskich biały, stylowy gmach został wpisany na listę zabytków. W okresie PRL mieścił się tu Komitet Centralny PZPR, a po przemianach ustrojowych - Giełda Papierów Wartościowych, ministerstwa i agencje rządowe. W gmachu „Nowy Świat” kręcono wiele głośnych polskich filmów poświęconych epoce PRL, a w gabinetach „Domu Partii” urzędowali m.in. Edward Gierek i Wojciech Jaruzelski.
 
W trakcie Gali Finałowej w pierwszej kolejności wręczono certyfikaty zwykle – tym firmom, które w toku akredytacji spełniły kryteria regulaminu Programu. Następnie ogłoszono Laureatów wyróżnień nadzwyczajnych, m.in. za najlepsze projekty popularyzujące wiedzę w otoczeniu społecznym firm.
 
W dalszej części uroczystości w imieniu wszystkich gości Gali głos zabrał prof. Paweł Miotła, prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który podziękował organizatorom Gali za przygotowanie podniosłej i ciekawej uroczystości, a także pogratulował Laureatom uzyskanych w konkursie wyników, wskazując jednocześnie na rolę kooperacji nauki z biznesem.
 
Gali Finałowej w Centrum „Nowy Świat” towarzyszyły, jak co roku, koncerty muzyczne, wystąpienia merytoryczne  oraz bankiet na cześć Laureatów. Po części ceremonialnej Gali goście mogli spotkać się w mniej formalnym gronie, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty.
 
Zgłoś się do Konkursu Promuj się na Gali Finałowej Dlaczego warto? Co i jak oceniamy? Opinie naszych Laureatów Nasze atuty Kontakt z nami