Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa X edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2024) edycji Konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Zdobądź prestiżowy certyfikat gospodarczy!
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów biznesowych w Polsce przynosi firmom rozmaite korzyści wizerunkowe.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Co i jak oceniamy?

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” mogą otrzymać przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, które - w ocenie członków Komisji Certyfikacyjnej, dokonujących oceny aplikacji konkursowej - spełniają wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów: 
 • swoje modele biznesowe opierają na inwestowaniu w kapitał ludzki,
 • są solidnymi pracodawcami,
 • są godne zaufania w stosunkach rynkowych, a także budują zaufanie w relacjach wewnętrznych,
 • są kreatywne i nastawione na generowanie innowacji, przy jednoczesnym wnikliwym rozpoznawaniu potrzeb klientów,
 • skutecznie i efektywnie zarządzają kapitałem ludzkim, w tym zwłaszcza kapitałem intelektualnym swoich pracowników,
 • są elastyczne, szybko reagują na zmiany w otoczeniu,
 • posiadają umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej,
 • wykazują zdolność przewidywania przyszłości, myślą perspektywicznie,
 • troszczą się o rozwój wiedzy i wspieranie rozmaitych form edukacji, kultury i nauki w swoim zewnętrznym otoczeniu,
 • uważają, że rozwój wiedzy, edukacji i zasobów ludzkich to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji przedsiębiorstwa,
 • przestrzegają wysokich standardów etycznych,
 • wdrażają i propagują „dobre praktyki” w sferze human resources. 
 • są mecenasami przedsięwzięć z zakresu edukacji, nauki i sztuki.
Zgłoś się do Konkursu Promuj się na Gali Finałowej Dlaczego warto? Co i jak oceniamy? Opinie naszych Laureatów Nasze atuty Kontakt z nami