Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa X edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2024) edycji Konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Zdobądź prestiżowy certyfikat gospodarczy!
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Poznaj korzyści z udziału Konkursie

  Uzyskanie jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów biznesowych w Polsce przynosi firmom rozmaite korzyści wizerunkowe.
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Opinie ekspertów

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowca, były Członek Zarządu Województwa Śląskiego, wieloletni przedsiębiorca branży kontroli jakości, przedstawiciel w Związku Miast Polskich, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia.
 
Wysoko oceniam ideę programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Program ten łączy w sobie element marketingowy i projakościowy. Uzyskanie przez firmę certyfikatu może być znakomitym atutem w jej działaniach promocyjnych – pomoże zbudować markę przedsiębiorstwa nowoczesnego, otwartego na otoczenie, efektywnie zarządzającego zasobami ludzkimi. Te walory są dziś niezwykle ważne w działaniach wizerunkowych firm, bez względu na reprezentowaną branże. Status firmy innowacyjnej, inwestującej w wiedzę, dbającej o rozwój własnej kadry i jej kwalifikacji znakomicie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem takiego statusu jest godło „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Ale uzyskanie tego godła przynosi też firmie konkretne korzyści merytoryczne. Dzięki procesowi certyfikacji i poddaniu przedsiębiorstwa ocenie ekspertów ze środowiska nauki kadra zarządzająca firmy otrzymuje wartościową informację na temat swojej pracy i jakości zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi). Dobrze gdy w recenzji eksperci pochwalą przedsiębiorstwo, ale dobrze również, jeśli zasugerują projakościowe zmiany, zaproponują innowacyjne rozwiązania, podpowiedzą, jak usprawnić wewnątrzorganizacyjne procesy. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” skupia w sobie atuty audytu z walorami dobrej, nowoczesnej kampanii marketingowej, która pozwala firmie kreować wizerunek na bazie tych cech, które dziś są na rynku najważniejsze.
 
 
Wilhelm Zych, wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich – jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w kraju, były członek Sejmiku Gospodarczego Województwa Śląskiego oraz Rady Kontraktu Regionalnego Województwa Śląskiego, członek Rady Krajowej Izby "Kongregacji Przemysłowo-Handlowej" w Warszawie, Zastępca Przewodniczącego Komisji Regionalnej Śląskiego Centrum Biznesu.
 
Aby wyróżnić się dziś na rynku, nie wystarczy oryginalna reklama czy głośna akcja społeczna. Współczesny konsument jest coraz bardziej wymagający – zwraca uwagę przede wszystkim na jakość produktu, oryginalność oferty firmy oraz „wartość dodaną”, którą może mu zaoferować przedsiębiorstwo. Firmy przyszłości to firmy, które dostrzegają rosnące oczekiwania klientów i potrafią na nie odpowiedzieć. Firmy przyszłości to firmy elastyczne, szybko dostosowujące się do potrzeb konsumentów, stawiające na innowacje. W takich firmach najważniejszym kapitałem są ludzie i ich wiedza. Bo czy można wyobrazić sobie wprowadzanie innowacji bez potencjału ludzi pracujących w firmie, bez ich talentów, kreatywności, twórczego myślenia? Innowacyjność ściśle wiąże się z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Z tego punktu widzenia program zainicjowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jest idealnym narzędziem wyróżniania firm, które można określić jako „przedsiębiorstwa przyszłości”. To firmy dobrze zarządzane, innowacyjne, inwestujące w ludzi i dzięki temu  perspektywiczne, nowoczesne, atrakcyjne dla konsumentów, elastyczne, godne zaufania. To równocześnie firmy, których działalność nie ogranicza się tylko do maksymalizacji zysku, ale są otwarte na otoczenie i społeczność lokalną wspomagającą ją poprzez działalność charytatywną. Zachęcam polskie przedsiębiorstwa do udziału w programie certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, który pozwoli wskazać i wyłonić liderów nowoczesności i innowacyjności.
 
 
Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott, do 2013 roku członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert zewnętrzny programu Foresight “Polska 2020”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 
Współczesne przedsiębiorstwa przywiązują coraz większą wagę do kreowania i upowszechniania uniwersalnych wartości humanistycznych. W wymiarze wewnętrznym znajduje to odzwierciedlenie w strategiach zarządzania, które w centrum stawiają pracownika: jego potrzeby, oczekiwania, satysfakcję, ale również talenty, umiejętności, wiedzę. Ale zwrot ku humanistycznym wartościom w polityce przedsiębiorstw obserwować możemy także na zewnątrz. Firmy coraz chętniej angażują się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, stają się mecenasami przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i w ten sposób wspierają rozwój humanistyki i wartości, które owa humanistyka uosabia. Dobrze, że kultura narodowa może liczyć na wsparcie sektora gospodarczego. Dobrze, że organizacje gospodarcze rozumieją rolę kultury i szeroko rozumianej humanistyki w swoich działaniach biznesowych. W Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” będziemy oceniać humanistyczne aspekty zarządzania firmami, zarówno w aspekcie wewnętrznym (inwestowanie w pracowników), jak i zewnętrznym (inwestowanie w kulturę, edukację i naukę w otoczeniu przedsiębiorstw). Umiejętne połączenie tych dwóch aspektów może być źródłem innowacji i przyczyniać się do dynamicznego rozwoju firm. Jestem przekonany, że bardzo wiele przedsiębiorstw może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinach, będących przedmiotem certyfikacji. Zachęcam więc do udziału w naszym konkursie - dzięki uzyskaniu wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Przyszłości” sukcesy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i inwestowania w ogólnohumanistyczne wartości można będzie potwierdzić (autorytetem członków Komisji Certyfikacyjnej) oraz zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców.
 
 
Jarosław Wichura, prawnik, dyrektor Fundacji Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmującej się integrowaniem środowiska nauki i biznesu. Wykładowca akademicki,  członek Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Współpracował m.in. z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Śląską Fundacją Obywatelską LEX CIVIS.
 
Kapitał ludzki jest czynnikiem, który istotnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego oraz zdolność konkurencyjną gospodarki. Kapitał ten odgrywa kluczową rolę we współczesnych firmach, które ewoluują w kierunku organizacji inteligentnych, opartych na wiedzy. Potrzebne są więc działania służące wzmacnianiu kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, np. poprzez mobilizowanie firm do inwestowania w zasoby ludzkie czy nagradzanie organizacji szczególnie aktywnych pod tym względem. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” temu właśnie służy. Jego celem jest m.in. upowszechnianie osiągnięć oraz budowanie pozytywnego wizerunku firm, które stawiają na wiedzę, kreatywność, innowacyjność i nowoczesność oraz kreowanie wizerunku certyfikowanych firm jako przedsiębiorstw myślących przyszłościowo, dynamicznych, zorientowanych na rozwój. Program, zainicjowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, to dobry instrument propagowania wysokich standardów i dobrych praktyk w dziedzinie human resources. Fundacja inauguruje swój projekt w bardzo dobrym momencie – z chwilą, gdy w państwach Unii Europejskiej zaczynają być wcielane w życie założenia strategii „Europa 2020”, czyli nowego, długookresowego programu społeczno-gospodarczego UE. Strategia ta zakłada, że innowacyjność i kapitał ludzki będą kluczowymi czynnikami zapewniającymi rozwój Europy. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” znakomicie wpisuje się w ten paradygmat i służy rozwojowi przedsiębiorstw opartych na wiedzy.
 
 
Hanna Dorenda, specjalistka w dziedzinie komunikacji społecznej, marketingu korporacyjnego i public relations. Absolwentka Queen's University w Belfaście (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie pracuje w dziale finansowym międzynarodowej korporacji notowanej na gieldzie o przychodach  blisko $400,000,000.00, której sprzęt pomógł odkryć wodę na Marsie oraz kilka najnowszych innowacyjnych metod leczenia raka. Studiuje w kierunku ACCA.
 
Jest całkowicie zrozumiałe, że firmy – na swoich stronach internetowych czy w materiałach reklamowych – umieszczają informacje o uzyskanych certyfikatach i wyróżnieniach. Taka informacja to ważny element przekazu marketingowego. Udowadnia, że firma została pozytywnie oceniona przez zewnętrzny podmiot (instytucję, organizację), co służy budowaniu zaufania do przedsiębiorstwa i jego oferty oraz podnosi wiarygodność rynkową. Dziś szczególnie cenne wydają się te nagrody i certyfikaty, które odnoszą się do kwestii innowacyjności, społecznej odpowiedzialności oraz wspierania kapitału intelektualnego firmy. To właśnie te cechy przedsiębiorstwa decydują współcześnie o jego pozycji rynkowej, są źródłem prestiżu, wiarygodności, świadectwem nowoczesności i zrozumienia dla mechanizmów gospodarki opartej na wiedzy. Sądzę, że warto wystąpić o certyfikat Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” . Warto poddać się ewaluacji ekspertów reprezentujących środowisko naukowe. Ich werdykt posiada odpowiednio wysoką rangę, co przekłada się na prestiż samego wyróżnienia. Odpowiednie wykorzystanie informacji o uzyskaniu certyfikatu może być wartościowym narzędziem marketingu, tym bardziej, że organizatorzy Programu sami zapewniają jego uczestnikom szeroką akcję promocyjną. W Programie "Przedsiębiorstwo Przyszłości" wyróżniane są firmy elastyczne i otwarte na zmiany. Moje doświadczenie zawodowe potwierdza, jak bardzo taka postawa jest cenna. Jeśli ktoś uważa, że przejście z politologii do rachunkowości to szaleństwo, to znaczy, że nigdy nie spotkał prawdziwego politologa. Umiejętności analityczne, których potrzebujesz, aby być naprawdę dobrym w naukach politycznych, są tymi samymi umiejętnościami, których używasz w analizie rachunków pod kątem błędów, rentowności i kosztów. Potrzeba tylko odrobiny wyobraźni, znajomości logiki i odrobiny matematyki, aby zrobić ten krok. Prowadzenie księgowości w międzynarodowej firmie jest bardzo wymagające, ale nagrodą jest wiedza.
 
 
Patric Cassidy, założyciel i prezes firmy Caspac Ltd. certyfikowanej m.in. standardem BRC, innowator, pracodawca i przedsiębiorca branży logistycznej, prowadzący działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii oraz na transnarodowym rynku europejskim.
 
Dynamiczne zmiany, jakie następują w światowej gospodarce, skłaniają firmy do zmiany modeli zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera dziś efektywne zarządzanie wiedzą i innowacjami – czynniki te to klucz do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Już wiele lat temu Irlandia i Wielka Brytania udowodniły, że inwestowanie w kapitał intelektualny, w wiedzę i innowacje zapewnia rozwój gospodarczy, a współpraca nauki i biznesu przynosi znakomite efekty ekonomiczne. Szybki wzrost gospodarczy w Irlandii w latach 90. XX wieku był możliwi m.in. dzięki odpowiednio wczesnym i znacznym inwestycjom w sektor edukacji i nauki oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy tymi dwiema sferami. Współpraca ta była źródłem innowacji - do dziś korzysta z nich wiele irlandzkich i brytyjskich firm, w tym moje przedsiębiorstwo. Uważam, że inicjatywy, takie jak program "Przedsiębiorstwo Przyszłości", które służą wspieraniu innowacyjności oraz wyróżnianiu firm, które w swoim rozwoju stawiają na kreatywność, wiedzę i kapitału ludzki, zasługują na poparcie, bez względu na szerokość geograficzną.
 
 
Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.
 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych z przyjemnością objęło patronatem honorowym ogólnopolski konkurs oraz program certyfikacji firm i organizacji biznesowych pt. "Przedsiębiorstwo Przyszłości". W swojej działalności Stowarzyszenie stara się wspierać podobne inicjatywy i pogłębiać współpracę między środowiskiem nauki i biznesu. Cieszymy się, że Fundacja wykorzystuje potencjał przedsiębiorców i wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, stymulując tym samym rozwój kapitału intelektualnego szczególnie w obszarze innowacji. Życzymy, by wszystkie działania w ramach konkursu i certyfikacji niosły za sobą szereg pozytywnych efektów i skupiały wokół siebie coraz liczniejsze grono przedsiębiorców.
 
Zgłoś się do Konkursu Promuj się na Gali Finałowej Dlaczego warto? Co i jak oceniamy? Opinie naszych Laureatów Nasze atuty Kontakt z nami